I Love House Music!!

I Love House Music!!

miércoles, 2 de febrero de 2011

Crea una història...


1.A. Crea un personatge: 

Qui és aquesta dona? -Una dona molt despistada.
Què nom?-Marijuana
És casada, separada, vídua, soltera? -soltera
Té fills? -No té fills.
És una dona sana?-No,es alcoholica.
És la senyora de la casa?-No
Una criada?-No
L'amant?-Si, es l´amant del senyor de la casa.
Què fa?-Un chupito.
Descansa de la neteja?-No
Espera l'estimat?-Si
Pensa?-En comprar-se una botella de Ron.
Quin caràcter creus que té?-Si en te alcohol es tranquila si no es agressiva.
És feliç, està trista?-Es feliç.


1. B. Escriu una història amb la protagonista creada. A la història ha d'aparèixer el moment en què està a la finestra.  Mínim 25 línees.

 Era una vegada una dona que es deia Marijuana que va caure en la veguda quant es va enterar de que Pere el seu estimat estava casat y amb 3 fills,pero a ella li donava igual ella seguia amb ell y també amb l´alcohol.Un dia na Marijuana va anar al mercat a comprar-se una botella de ron y 3 de vodka, es va anar al parc dels marroquins y es varen picar ella y en said  chupitos va guanyar Marijuana amb 35 chupitos y en said amb 21 tot tirat al parc va agafar les dues botelles de vodka y de ron que li quedaven y es va anar a beure a ca seva.Va cridar al Pere per anar a ca seva.En teoria la seva dona no hi arribava fins les 4 de la matinada pero va arribar ales 12, va anar cap al seu cuarto y va veure al Pere fermat al llit y la Marijuana amb un latigo y una botella de ron a l´altre ma.
La seva dona va agafar una escopeta i li va volar el cap al Pere na Marijuana es va anar corrensos es va deixar la cartera, el movil, la roba, tot meyns la botella de ron.Al cap d´uns dies  va començar a beure el doble per olvidar.Al cap de un parell de dies na Marijuana es va anar a comprar 5 botelles, 3 de vodka, 1 de ron i una altre de ví. es va anar al parc del marroquins y es va beure a morro les 5 botelles una darrera l´altre primer la de ví,despres la de vodka y les 3 de ron per el final perque era la seva beguda predilecta.Na Marijuana anava molt gata no savia ni abon era ,en ves de sang tenia alcohol ales venes.Va anr a visitar ala dona del pere y la va agafar pel coll y la va fermar una corda a la finestra i l´altre extrem al coll de la dona y la va tirar per el balco y al cap de uns dies ella va morir per exces de alcohol ala sang.

No hay comentarios:

Publicar un comentario