I Love House Music!!

I Love House Music!!

miércoles, 16 de febrero de 2011


A. Fes un resum del poema .
Que esta pendent de 4 coses :que el sol bade les roses,l´aigua les fa brotar,la rosada les mulla i el vent les bufa.                                           
                                                                   
B. En quina persona està escrit, en primera o en tercera? Aquest fet fa que el poema sigui més subjectiu o més objectiu?
Primera,objectiu.
                                                                    
C. Quin és el tema del poema?
 Les roses
                                                                     
D. Analitza'l formalment com tu ja saps.
  Té 7 versos y 2 estrofes.
                                                                    
E. Opinió personal.
 No m´agradat molt aquest poema perque no li trob res interesant.


 Quatre coses
(Maria Antonia Salvà)
M'abelleixen quatre coses
-qui prou les sabrà lloar?-
El sol que bada les roses,
...l'aigua que les fa brotar,
la rosada que les mulla
i el vent que les esfulla
per no veure-les secar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario