I Love House Music!!

I Love House Music!!

jueves, 24 de febrero de 2011

1. Copia el resum que has fet sobre el tema de socials La industrialització.

Resum socials                                           TEMA 3 

1 L´augment demografic i l´espansió agricola
   La revolucio industrial va ser el resultat d´un conjunt de canvis econòmics i tecnologics.
   Les maquines i una nova font d´energia:el vapor.
La revolució demografica:
L´augment de la producció d´aliments.
El millorament de higiene i els progressos de la medicina.
La disminució de la mortalitat.
La revolució agricola:
Es varen introduir les maquines agricoles.
S´introduirien nous conrreus.La ramadaria varen permetre que la població tengues una dieta mes rica i variada.
2 L´era de les maquines:
Les maquines el vapor i les fabriques.
Va ser fonamental la innobacio tecnologica. El 1769 James Warr va incentar la maquina de vapor.
La industria textil
La primera industria que es va mecanitzar va ser industria textil cotomera.
Les noves maquines de filar.
La llançadora voltant 1733. I el teler mecànic 1785.
El carbó i el ferro: La siderurgia.
Sector molt important en la revolució industrial va ser la siderurgia.
3 La rovolució dels transports 
El ferrocarril i el vaixell de vapor.
El ferrocarril ja es feia servir a les mines per transportar el mineral.La locomotora del britanic spephenson1829.
La maquina de vapor també es va aplicar al transport marítim.
L´increment del comerç
La revolucio industrial va donar pas a l´economia de mercat.
La millora dels transports i la construcció
4 El capitalisme industrial
El liberalisme i el capitalisme
L´economista Adam smith va establir els principis del liberalisme económic:
L´economia funciona per l´interes personal d´aconseguir el benefici màxim.
Els preus s´estableixen per l´equilibri entre l´oferta i la demanda.
L´economia ha de funcionar sense la intervenció de l´Estat.
El capitalisme industrial es basa en els principis seguents:
Els mitjans de producció(fabriques,maquinaria...)son propietat privada.
Els propietaris dels mitjans de producció son una minoria que forma part de la brugesia.
Els obrers treballen ales fabriques a canvi d´un salari.
Els bancs:
Els bancs varen ser fonamentals per al desenvolupaments del capitalisme.
5La nova societat industrial 
La burgesia i els obrers
Hi havia tres sectors:
Gran burgesia, integrada per banquers
Burgesia mitjana, integrada per funcionaris
Petita burgesia formada per empleats i botiguers 
Els obrers de les fabriques formaven el proletariat industrial.
Les primeres associacions obreres:
Segle XVIII varen neixer ala Gran Bretanya les primeres societats de socors mutus.
L´any 1825 ala Gran Bretanya va neixer el primer sindicat.

miércoles, 23 de febrero de 2011

2. Activitat final: Amb totes les eines que t'he donat ara arriba l'hora que, a partir de la història que tu mateix/a has creat, escriguis un poema. Ha de tenir quatre estrofes de tres o quatre versos cada una, com a mínim. Anima't, i li podrem mostrar a na Carolina, estarà contenta. Pensa que ja tens la protagonista del poema i l'argument, ja és molt.


La Marijuana.
Marijuana era muy enana,
y bebía cada semana.
su novio se llamava Pera,
y se dio cuenta de que no lo era,
casado y con hijos estava.
Ella cayó en la bebida
para el resto de su vida.
A vodka se incharia y a pera lo matarían;
Marijuana se enfadó
y a la mujer de pera mató.
Marijuana murio por el alcohol
y en la tumba le pusieron un girasol.

1. Torna a penjar la imatge del quadre La dona a la finestra de Dalí al teu blog i també la història que vares escriure.

Era una vegada una dona que es deia Marijuana que va caure en la veguda quant es va enterar de que Pere el seu estimat estava casat y amb 3 fills,pero a ella li donava igual ella seguia amb ell y també amb l´alcohol.Un dia na Marijuana va anar al mercat a comprar-se una botella de ron y 3 de vodka, es va anar al parc dels marroquins y es varen picar ella y en said  chupitos va guanyar Marijuana amb 35 chupitos y en said amb 21 tot tirat al parc va agafar les dues botelles de vodka y de ron que li quedaven y es va anar a beure a ca seva.Va cridar al Pere per anar a ca seva.En teoria la seva dona no hi arribava fins les 4 de la matinada pero va arribar ales 12, va anar cap al seu cuarto y va veure al Pere fermat al llit y la Marijuana amb un latigo y una botella de ron a l´altre ma.
La seva dona va agafar una escopeta i li va volar el cap al Pere na Marijuana es va anar corrensos es va deixar la cartera, el movil, la roba, tot meyns la botella de ron.Al cap d´uns dies  va començar a beure el doble per olvidar.Al cap de un parell de dies na Marijuana es va anar a comprar 5 botelles, 3 de vodka, 1 de ron i una altre de ví. es va anar al parc del marroquins y es va beure a morro les 5 botelles una darrera l´altre primer la de ví,despres la de vodka y les 3 de ron per el final perque era la seva beguda predilecta.Na Marijuana anava molt gata no savia ni abon era ,en ves de sang tenia alcohol ales venes.Va anr a visitar ala dona del pere y la va agafar pel coll y la va fermar una corda a la finestra i l´altre extrem al coll de la dona y la va tirar per el balco y al cap de uns dies ella va morir per exces de alcohol ala sang.

martes, 22 de febrero de 2011

3. Fes un comentari del poema de M. Benedetti. Cerca informació del seu autor, biografia i explica el contingut del poema cada quatre versos. Què hi té a veure amb el film? Argumenta totes les teves respostes.

 

 Corazón, coraza
(M. Benedetti)

Porque te tengo y no
porque te pienso
porque la noche está de ojos abiertos
porque la noche pasa y digo amor
porque has venido a recoger tu imagen
y eres mejor que todas tus imágenes
porque eres linda desde el pie hasta el alma
porque eres buena desde el alma a mí
porque te escondes dulce en el orgullo
pequeña y dulce
corazón coraza

porque eres mía
porque no eres mía
porque te miro y muero
y peor que muero
si no te miro amor
si no te miro
porque tú siempre existes dondequiera
pero existes mejor donde te quiero
porque tu boca es sangre
y tienes frío
tengo que amarte amor
tengo que amarte
aunque esta herida duela como dos
aunque te busque y no te encuentre
y aunque
la noche pase y yo te tenga
y no.  

M'agrada molt aquest poema. Me dona ha entendre de que tracta d'un home que esta enamorat d'una dona... pero  no la pot tenir mai al seu costat.

Mario Benedetti, fue un escritor y poeta uruguayo integrante de la Generación del 45, a la que pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas.

 

1. Explica la història que conta. L'histori ens conta, que trata de que tres homes estan a un terrenys que ni deu sap on estan...I un conta que mai s'ha confesat a una dona i conta l'histori... després apareixen els civils i s'en van caminant amb ells... 2. Cerca informació sobre la guerra civil, imatges, dates i fes un resum de tot el que va passar, les causes i les conseqüències que va tenir.

 

  La Guerra Civil espanyola (17 de juliol de 1936 - 1 d'abril de 1939) va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el govern de la Segona República espanyola, que tenia el suport de les organitzacions d'esquerres, contra una part de l'exèrcit i de les organitzacions de dretes. Va ser un fet històric decisiu de l'Espanya del segle XX ja que el cop d'estat i la posterior guerra civil van representar la culminació de totes les contradiccions socials, polítiques i ideològiques que s'havien generat a la societat en el curs dels decennis anteriors.

 La guerra es va iniciar amb un alçament militar el 17 de juliol de 1936 a la guarnició de Melilla, que l'endemà es va estendre pertot arreu de l'Estat. El president Santiago Casares va ser substituït per José Giral, qui va ordenar el repartiment d'armament entre la població civil, facilitant la derrota dels insurrectes als principals nuclis industrials, Madrid i les capitals mediterrànies, però el fracàs de la revolta va donar pas a una guerra llarga i sagnant.

Les tropes de l'exèrcit africà van creuar l'estret de Gibraltar i es van unir a les del general Queipo de Llano a Sevilla, i a la vegada, el seu ràpid avanç els va permetre contactar amb l'exèrcit del Nord, comandat pel general Mola. Durant el 1937 la guerra es va lliurar en tres fronts: l'intent franquista de conquerir Madrid i el nord industrial, mentre els republicans intentaven infructuosament dominar les principals ciutats de l'Aragó.

 

 El general Francisco Franco va llançar una ofensiva en el front d'Aragó el maig de 1938 per arribar al Mediterrani i dividir el territori dominat pels republicans, objectiu assolit amb l'ocupació de Vinaròs el mes d'abril. La reacció republicana va ser una ofensiva sobre la línia de l'Ebre, que significà la campanya més llarga i sagnant de la guerra civil. La batalla de l'Ebre va acabar amb la derrota de l'exèrcit republicà i va deixar el camí lliure per a l'ocupació franquista de Catalunya; fet que va precipitar la fi de la guerra. Franco la va donar per acabada l'1 d'abril de 1939, tres dies després que el coronel Segismundo Casado lliurés Madrid.

La rereguarda republicana havia viscut situacions difícils que van afeblir la seva capacitat a causa de les divisions entre els diferents partits polítics i forces sindicals que en molts llocs van fer simultani l'esforç de guerra amb l'intent d'organitzar una revolució social. La rereguarda de la zona nacional, en canvi, va tenir una direcció política i militar molt més centralitzada, que el suport de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, va fer més efectiva, i una repressió que va continuar durant la dictadura franquista contra els moviments d'esquerra i la cultura i la llengua catalana, basca i gallega.

 

 

 

lunes, 21 de febrero de 2011

3. Cerca informació sobre l'atur actual. Estadístiques, problemàtica, crisi, etc... Després en fas en un comentari personal sobre la informació trobada.Que el número de parados aumente un 1,02 por ciento respecto al mes anterior y que lo haga por encima de la media española, un 0,6 por ciento, contradice una vez más la tesis de autocomplacencia del Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, quien aseguró en el Debate del Estado de la Comunidad que “lo más duro del ciclo de la crisis en Navarra ha terminado”. Al Partido Popular de Navarra tampoco le parece prudente que el vicepresidente Álvaro Miranda  continúe sosteniendo argumentos triunfalistas, acerca de que “Navarra ya ha superado el Cabo de Hornos de la crisis”, mientras 42.463 personas están padeciendo una compleja situación económica por estar en desempleo. Estos datos constatan que su gestión no ha sido distinta a la de su socio de gobierno socialista. 

Pues han de fer cualque cosa per que la gent trobi feina també podrien haver estudiat un poc mes ,pero que nombre de aturats aumenti 1,02 per cent respecte al mes anterior i que el faci per damunt de la mitja espanyolaun 0,6 per cent es una desgraci.

1. Aquí teniu un nou poema de la nostra Carolina. Contundent, actual, realista, angoixant, desesperant, trist... Au, quin títol triau? Reflexionau... i no escrigueu el primer que se vos ocorri...

Vida dura gracies a L´ATUR.
Benestar fugit.
Era finit.
Caduc.
Llocs de feina destruïts.
Mercat laboral aturat.
Força de treball,
malbaratada,
abandonada,
rebutjada,
anul·lada.
(cara de circumstància)
Plena ocupació
-utòpic desig-
rere les cortines
d’un sol melic.
… i l’ham cridava la fam.
Però ara, resta emmudit.
L’agost ja està fet
i ara comença el fred.
Uns diuen que qui cerca troba.
Altres, que són faves comptades.
I mentrestant els pencaires
donen cada dia les gràcies,
per no ser un de nosaltres.
El treball era a l’antiguitat
un càstig pels malnats
Ara rebutgem la impunitat.
Castigueu-me ben fort!
Que sense càstig
no sóc més
que un mort…
… de fam,
… de sostre,
… de dignitat,
… de llibertat.

jueves, 17 de febrero de 2011

El boig té judici i l'enamorat no té seny 
El cor no parla, però endevina
El llamp i l'amor cremen el cor
El primer casament: amor, el segon: companyia i el tercer: tonteria
El sentiment agut és mut
Els amors passen, els amics queden
Els primeres amors són els millors
Estimar i no ser estimat és com respondre i no ser preguntat
Festeig llarg, parent de la mort
Herència forta, casament en porta 

     Amor fort dura fins a la mort
Amor gran venç totes les dificultats
Amor i gravetat no passen per un forat
Amor i senyoria, no volen companyia.
     Amor penes [o dolors] i diners, no poden ser secrets

miércoles, 16 de febrero de 2011


A. Fes un resum del poema .
Que esta pendent de 4 coses :que el sol bade les roses,l´aigua les fa brotar,la rosada les mulla i el vent les bufa.                                           
                                                                   
B. En quina persona està escrit, en primera o en tercera? Aquest fet fa que el poema sigui més subjectiu o més objectiu?
Primera,objectiu.
                                                                    
C. Quin és el tema del poema?
 Les roses
                                                                     
D. Analitza'l formalment com tu ja saps.
  Té 7 versos y 2 estrofes.
                                                                    
E. Opinió personal.
 No m´agradat molt aquest poema perque no li trob res interesant.


 Quatre coses
(Maria Antonia Salvà)
M'abelleixen quatre coses
-qui prou les sabrà lloar?-
El sol que bada les roses,
...l'aigua que les fa brotar,
la rosada que les mulla
i el vent que les esfulla
per no veure-les secar.

1. Cerca informació sobre el mon estelar astronòmic, els estels, i després fes un resum amb les idees principals que hagis seleccionat.


El mon estelar.

Una característica muy particular de la Astronomía Inka fue la preferencia por la observación de cúmulos de estrellas que ocupan áreas reducidas del cielo. Así, determinadas agrupaciones de estrellas brillantes próximas entre sí significaban un buen referente para relacionarlo con una deidad celestial. Casos como el de la Cruz del Sur, las Pléyades, las Hyades, el Cinturón de Orión, etc. son ejemplos demostrativos de ello.
Una constelación en particular propiciaba la saludable vida de los auquénidos recién nacidos y además oficiaba de permanente protector frente a las enfermedades y el peligro de los depredadores. Era la Constelación de la Pequeña Llama de Plata conocida también como la Llamita de Colores y que algunos investigadores creen identificar como Urkuchillay.
Todavía en la actualidad, en algunas comunidades pastoriles del ande, se recuerdan leyendas y mitos referentes a una pequeña llama de colores que protege a los camélidos andinos recién nacidos para asegurar que crezcan sanos y salvos evitando su muerte prematura. De este modo se buscaba obtener el favor divino para incrementar su ganadería lo que garantizaría prosperidad y bienestar general.
La pequeña Llama de Plata, según algunos informantes, sería una estrella individual que se identificaría con Alfa Lira ( estrella Vega) y sería, junto con otras estrellas brillantes , representaciones de una deidad celestial específica.

1. Aquí teniu un poema preciós del cantautor Lluis Llach. Cerca informació sobre el mateix, penja imatges d'ell i per introduir el poema i llavors:A. Fes un resum del poema i explica'l cada quatre versos.
     El protagonista del poema intenta dir-li a la seva estimada que l´estima.     4PRIMERS: Que ell fa lo que ella faci. 4SEGONS:Que sense ella no te res a fer. 4TERCERS: Que ell esta si ella vol fer un cami amb ell. 4QUARTS
:Que vol que ella l´acepti .4QUINTS: Que vol conviure amb ella.                                  
                                                                     
B. En quina persona està escrit, en primera o en tercera? Aquest fet fa que el poema sigui més subjectiu o més objectiu?
En primera persona. Mes objectiu
                                                                    
C. Quin és el tema del poema?
    L´amor                                                              

D. Analitza'l formalment com tu ja saps.
  Té 5 estrofas i 20 versos
                                                                     
E. Opinió personal
      Aquest poema me ha agradat mes o manco per que no mes diu que ell fa lo que ella faci.


Jo hi sóc només si tu vols ser-hi,
no tinc altra veritat,
ni enganys ni cap gran misteri,
si tu hi vas, també hi vaig.
No tinc país
sense tu,
tampoc tinc demà...
així doncs per sempre
mantinc el repte,
només si hi vas jo hi vaig.

Jo hi sóc si també vols ser-hi
tan sols per fer un camí junts,
pel goig de seguir petjades
que ens han dut molt lluny.
Pel plaer d'un demà que engresqui
perquè ens hi trobem a gust
refent l'art de viure
poder conviure
el somni d'un món més just.
Lluis Llach

lunes, 14 de febrero de 2011

2. Penja vuit imatges que expressin amor.

                                                      1


                                             2                                                       3                                                    4                                  5                                    6                                           7                                                8

1. Escriu una carta d'amor a un ser estimat, ja sigui correspost o no correspost, familiar o de parella... Vint línees com a mínim. Com sempre, acompanya-la d'una imatge...

  
La meva carta.

Mai se m’han donat bé les cartes d’amor, no sóc gaire bona per demostrar els meus sentiments. Soc incapaç de trobar les paraules exactes per poder descriure el que sento per tu . La meva intenció no és escriure’t un piló de paraules maques que no surtin del meu cor .  No recordo des de quin moment exacte em vas començar a agradar, sincerament crec que sempre ho has fet. Haver estat amb tu aquest temps  ha estat el millor que m’ha passat en la vida. He après a estimar una persona molt més del que m’imaginava i tot és gràcies a tu. Mai oblidis tot el que t’he estimat i el que encara t’estimo. La nostra història no ha durat tot el que haguéssim volgut, tot i així, sempre seràs una persona inesborrable per mi. No et vull oblidar, simplement ho vull superar, ja que sé que mai tornarem a estar junts i això m’angoixa cada cop més.Com t’he deixat marxar? Sento tots el errors que he comès amb tu, que han estat suficients per que et cansessis de mi , però m’has demostrat que el que sents per mi és molt més fort i has continuat lluitant fins al final. Sento no haver sabut lluitar i haver donat tot el que podia donar de mi.Tinc por de tantes coses que aquesta no m’ha deixat viure els meus sentiments per tu.  El nostre amor ha estat magnífic, però de sobte, un dia tot es va esvair. Ara ja no sé continuar sense tu i caic en una espècie de monotonia idiota on mantenir les aparences és el més important, en realitat estic destrossada. Els teus ulls, el teu somriure, les teves mans… tot el que mai podré tenir prop meu perquè ara ja ets lluny del meu costat i sé que mai et podré tornar a recuperar.

1. Fes una entrada lliure, recorda que ha d'anar acompanyada d'una imatge.

AUDI R8
Después de la larga espera ha llegado el Audi R8 V10, la versión más potente del R8. Tiene un motor 5.2 FSI V10 de 525 cv, lo que significa algo más de 100 caballos que el 4.2 V8, que hasta ahora era la única motorización del R8.
Hace el 0 a 100 en 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 315 km/h. La punta es de unos 15 km/h más que el V8, y el tiempo de aceleración se reduce en 0,7 segundos.
Además del motor, el Audi R8 V10 tiene luces LED (no sólo las luces de día), un doble escape ovalado (frente a los cuatro escapes del V8), unas nuevas llantas y un nuevo difusor trasero que lo pega más a la carretera.

2. Fes una descripció metereològica del dia que fa avui.


Avui plou molt de manera agressiva , el cel es gris , els nuvols son negres,i crec que estirá tot el dia ploguent sense aturar perque no te pinta de millorar el temps .

miércoles, 9 de febrero de 2011

 Amor en la biblioteca
Liliana Cinetto
(traducció M. Dolores Insa)
Conten que conten que hi havia
una vegada una princesa
que vivia en un estant
d’una vella biblioteca.
Sa casa era un conte de fades,
que quasi ningú no llegia,
estava entre un diccionari
i un llibre de poesia.
Solament alguns xiquets
n’acariciaven les pàgines
i visitaven de vegades
el seu palau de paraules.
Des de la torre més alta,
sospirava la princesa.
Llàgrimes de tinta negra
lletrejaven la seua tristesa.
És que ella estava avorrida
de viure la mateixa història
que de tant repetirse
es sabia de memòria:
una bruixa l’encisava
per envejar la seua bellesa
i el príncep la salvava
per a casar-se amb ella.
Conten que conten que un dia,
just a l’últim estant
algú trobà un altre llibre
que no havia vist abans.
En obrir-lo amb suavitat
de les seues fulles groguenques
va eixir un capità pirata
que estava en aquesta novel·la.
Aguaitada entre les pàgines
la princesa el mirava.
Ell dibuixà un somriure
tan sols per saludar-la.
I taral·lejà la cançó
que el mar li canta a la lluna
i li regalà un collar
fet d’algues i d’escuma.
Assegut sobre un rengló
el pirata, cada nit,
l’esperava en un cantó
del capítol catorze.
I la princesa muntava
una escala de síl·labes
per trobar-se el pirata
en l’última represa.
Així es quedaven tot plegats
fins que traspuntava el sol,
escoltant el murmuri tebi
del mar, en un caragol.
Conten que conten que al maig
els dos se n’anaren un dia
i deixaren en els seus llibres
moltes pàgines buides.
Els personatges del llibre
ofesos protestaven
“Les princeses dels contes
no se’n van amb els pirates”.
Però ells ja estaven lluny,
molt lluny, en alta mar
i escrivien una altra història
conjugant el verb estimar.
El pirata i la princesa
aferrada al seu braç d’acer
naveguen per set mar
en un vaixell de paper.
La il·lustració és de Yuki Miyazaqky. 
  
1. Resumeix aquest poema amb les teves pròpies paraules. 

Una princesaesta tota sola en un llibre y un dia un nin va obrir el llibre i havia un pirata i la princesa i el pirata es volen trobar per aixo el pirata li va esperar en una borera del capitol catorze y es varen anar junts.

2. Qui és el protagonista? Què li passa? Com acaba?

 -Una princesa y un pirata. -Que es volen trobar al llibre. -Es varen trobar en el llibre en el capitol 14.

3. Explica el títol del poema. Creus que s'ha triat per alguna cosa en especial?

-Que hi ha amor en la biblioteca per que la princesa i el pirata que viuen en un llibre s´estimen. -Si per la relacio entre el pirata  la princesa

4. Opinió personal del poema. T'ha agradat? Per què?

 -Aquest poema esta be mes o manco m´agradat perque conta coses irrealistes.

martes, 8 de febrero de 2011

 

1. Llegeix aquest text que parla sobre la felicitat, fes-ne un resum al teu blog, l'acompanyes d'una imatge significativa i fas una conclusió amb el que penses sobre el que és per a tu la felicitat.

RESUM

Hi ha persones que malgasten les seves vides en una recerca constant i estèril de la felicitat com estat gairebé permanent, amb la il·lusió quimèrica que algun dia la trobaran.També  hi ha persones a qui la vida posa a prova, una vegada rera una altra, amb dificultats greus i això pot ser motiu d'infelicitat. Però pens que l'actitud d'aquesta persona i  la manera de viure les coses pot fer-la més feliç que no una altra a qui la vida li ho hagi posat tot molt fàcil.Al llarg de les nostres vides anam perseguint aquest "fantasma" que anomenam felicitat.

 CONCLUSIÓ

Per a jo la felicitat es estar be amb tu mateix i que els teus amics y familiars estiguin bé.Pero tambe pots trobar la felicitat: trobant un treball o mirant una pelicula ,per jo la felicitat be i va , un sera mes feliç que un altre y un altre sera mes feliç que ell.

lunes, 7 de febrero de 2011


1. Una vegada has creat el personatge, el coneixes a la perfecció i te l'has fet teu. Una vegada has escrit la història de la seva vida i el que fa en el moment de guaitar per la finestra... Ara te toca escriure els seus pensaments mentre mira per la finestra, per exemple: -Quines ganes de veure'l arribar, estic trista perquè em sent sola, etc... 10 línies com a mínim i tot el primera persona del singular.

Ara que estas penjada per la finestra no dius res,aixo et pasa per matar al Pere si l´aguesis matat seguiries viva y amb les banyes, pero el bares matar i yo te e matat a tu, o no arriba la policia e de partir per la porta trassera!,adeu desgraciada.Me persegueix la policia , y no tenc ron e de anar a comprar.Una botella de ron perfavor,gracies adeu.robare un cotxe de la gasolinera.que be ara despistare ala policia conduiguent a 180 i amb la botella oberta jajaj.No,una barrera de cotxes de policia!ya esta anire pel camp y em ficare pel bosc fins la carretera.per fi els e despistat,que es aixo que hi ha dins una bosa ,una pistola!anire a atracar la gasolinera.Les mans a l´aire aixo es un atrac donem totes les botelles de ron y vodka.que be ara entenc 20 botelles en total jajaj ningú pot aturarme jajajaj.ya e vegut totes les botelles em trop malament.ya es la meva hora.

2. Comenta el següent poema de la nostra Carolina i posa títol:

Llibertat!!!!
Llibertat condemnada.
Esclavitud camuflada.
Foscor sota el sol.
Llum apagada.
Son.
I dorms.
Tot sol.
Somnies.
Imagines
.
.
.
En un nou món,
En una nova via,
En allò que ens farà lliures,
Que fondrà les nostres cadenes,
Que tallarà els nostres lligams,
les nostres camises de força.
S’ho endurà l’escombra
del vent de ponent,
del vent de llevant,
del remolí dels sentits,
recargolats pels nostres dits.
I units pel cor serem.
Deixant enrere la guerra.
Deixant enrere el temps.
Deixant enrere l’espera.
Alçarem el vol sobre l’esfera
Neutralitzant la gravidesa
Jugant a ser titelles
Sense fils,
Sense fi.
Sent per fi lliures.
Aquest poema intenta explicar que esta en exclavitud y que la llibertat esta molt enfora, que la llibertat esta condemnada i l´esclavitud camuflada.

1. Resumeix la història que vares crear a partir del quadre de la dona a la finestra. Fes una esquema de la història i de la seva protagonista.

Tot va començar quant Marijuana es va enterar de que el Pere el seu novio tenia dona y fills,ella va caure en la beguda comprava alcohol i bebia amb els marroquins d´una plaça .Un dia varen anar a can Pere , per estar junts y la seva dona no arrivava fins les 4 pero va arribar ales 12 y va matar al Pere ,na Marijuana es va anar corrensos amb la botella de ron,al cap de dos dies era al parc dels marroquins tot gata y es va anar a cercar ala dona den Pere y la va matar y al cap d´uns dies Marijuana va morir per exces d´alcohol.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Crea una història...


1.A. Crea un personatge: 

Qui és aquesta dona? -Una dona molt despistada.
Què nom?-Marijuana
És casada, separada, vídua, soltera? -soltera
Té fills? -No té fills.
És una dona sana?-No,es alcoholica.
És la senyora de la casa?-No
Una criada?-No
L'amant?-Si, es l´amant del senyor de la casa.
Què fa?-Un chupito.
Descansa de la neteja?-No
Espera l'estimat?-Si
Pensa?-En comprar-se una botella de Ron.
Quin caràcter creus que té?-Si en te alcohol es tranquila si no es agressiva.
És feliç, està trista?-Es feliç.


1. B. Escriu una història amb la protagonista creada. A la història ha d'aparèixer el moment en què està a la finestra.  Mínim 25 línees.

 Era una vegada una dona que es deia Marijuana que va caure en la veguda quant es va enterar de que Pere el seu estimat estava casat y amb 3 fills,pero a ella li donava igual ella seguia amb ell y també amb l´alcohol.Un dia na Marijuana va anar al mercat a comprar-se una botella de ron y 3 de vodka, es va anar al parc dels marroquins y es varen picar ella y en said  chupitos va guanyar Marijuana amb 35 chupitos y en said amb 21 tot tirat al parc va agafar les dues botelles de vodka y de ron que li quedaven y es va anar a beure a ca seva.Va cridar al Pere per anar a ca seva.En teoria la seva dona no hi arribava fins les 4 de la matinada pero va arribar ales 12, va anar cap al seu cuarto y va veure al Pere fermat al llit y la Marijuana amb un latigo y una botella de ron a l´altre ma.
La seva dona va agafar una escopeta i li va volar el cap al Pere na Marijuana es va anar corrensos es va deixar la cartera, el movil, la roba, tot meyns la botella de ron.Al cap d´uns dies  va començar a beure el doble per olvidar.Al cap de un parell de dies na Marijuana es va anar a comprar 5 botelles, 3 de vodka, 1 de ron i una altre de ví. es va anar al parc del marroquins y es va beure a morro les 5 botelles una darrera l´altre primer la de ví,despres la de vodka y les 3 de ron per el final perque era la seva beguda predilecta.Na Marijuana anava molt gata no savia ni abon era ,en ves de sang tenia alcohol ales venes.Va anr a visitar ala dona del pere y la va agafar pel coll y la va fermar una corda a la finestra i l´altre extrem al coll de la dona y la va tirar per el balco y al cap de uns dies ella va morir per exces de alcohol ala sang.

martes, 1 de febrero de 2011

Que frio que hace!!!!

 
Hoy hace mucho frío 
(Henry Parland)
Hoy hace mucho frío.
El aliento de los anuncios de los cines
pincha como agujas de hielo.
Las sombras de los cables eléctricos
quieren cortarme el cuello.
El aire se ha encogido tiritando
detrás de la esquina más próxima.