I Love House Music!!

I Love House Music!!

miércoles, 26 de enero de 2011

1.Cerca informació sobre l´autoritat a les aules.També as de parlar sobre l´autoritarisme.

L'autoritat a les aules, per la finestraEl Periódico: "El director té escàs poder a les escoles espanyoles"
En els darrers anys ha anat creixent la sensació (a estones pànic social) que l'escola fa aigües per tot arreu.
Indisciplina, assetjament, delinqüència, profes cremats i amb baixa per depressió, etc.Cualquier tiempo pasado fué mejor, que s'acostuma a dir. I certament, i com passa en aquests casos, una anàlisi acurada demostra que ni ara tot és tan dolent ni      abans tot era tan fantàstic.
 Que els darrers anys ha anat creixent el pànic social de delinqüència , professors cremats,baixes per depressió.Una anàlisi demostra que ni ara tot és tan dolent, ni abans tot era tan fantàstic.
 L´AUTORITARISME
Descriu una forma de govern caracteritzada per la obediència estricta a l'autoritat de l'Estat el qual manté el control social per mitjà de polítiques opressives. El terme també s'utilitza per descriure una personalitat o un tipus de gestió d'una organització en què un individu vol dominar la resta dels seus companys i que no vol aconseguir cap consens en la presa de decisions.
 L´autoritarisme  és, en termes generals, una modalitat de l'exercici de l'autoritat en les relacions socials, per part d'algun o alguns dels seus membres, en la qual s'extremen l'absència de consens, la irracionalitat i la falta de fonaments en les decisions, originant un ordre social  freturós de llibertat per a una altra part dels membres del grup social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario