I Love House Music!!

I Love House Music!!

jueves, 13 de enero de 20111. Cerca tres sinònims de les paraules següents: simpàtic, atrevit, atent, extrovertit, tímid. simpàtic: encantador, graciós, seductor.
atrevit: audaç, agosarat, valent.
atent: acurat, interessat, vigilant.
extrovertit: sociable, comunicatiu, tractable.
tímid: vergonyós, tallat, cohibit
 
2. Cerca tres antònims de cada una de les paraules anteriors.
simpàtic: desagradable, antipàtic
atrevit: covard, prudent, cautelós
atent: distret, despistat, descuidat
extrovertit: introvertit
tímid:  agosarat, resolt, atrevit

3. Escriu una narració on hi apareguin les paraules anteriors. 
Hi havia un nin que es deia frank era un nin molt simpatic y atrevit. Un dia va anar ala perruqueria a tellarse el pel , es va seure ala cadira y es va quedar atent al perruquer que era molt timid ,el perruquer va anar amb les tisores molt groses y punxegudes, es va posar nirvios y livaren caure de punta al peu dret y en frenk com es un nin molt estrovertit va anar ala caixa rejistradora y va agafar els doblers y sen va anar corrensos perque per la tarda se havia d´anar a frança y eren a alemanya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario