I Love House Music!!

I Love House Music!!

jueves, 11 de noviembre de 2010

2. Cerca informacíó sobre el feudalisme i associa-la amb el que hem estudiat a classe de ciències socials.

                 

 ``Orígens del feudalisme´´

Durant el Baix Imperi Romà la vida urbana decau. Als segles IV-V es produeix un replec demogràfic i una ruralització amb gran latifundisme, sistema que dóna una tendència a l'autosuficiència. En aquesta època es desenvolupen les lleis del colonat, que convertiran els esclaus en colons, persones lliures però vinculades a la terra. Aquest procés de ruralitació és producte de la creixent inseguretat, car les ciutats són objectiu preferent de les incursions bàrbares, però també va associat a l'escassetat de moneda, a la seva continua pèrdua de valor i a la seva poca circulació. La fi de l'expansió romana a més havia provocat una certa escassetat d'esclaus i la seva pujada de preu, per la qual cosa es va haver de buscar una altra alternativa que assegurés fins a cert punt l'estabilitat de la mà d'obra, i en aquest sentit vincular-la a la terra era una bona opció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario