I Love House Music!!

I Love House Music!!

miércoles, 13 de octubre de 2010

2. Copia el poema, cerca una imatge que t'agradi i adient i comenta'l. Què ens explica? A qui va dirigit? Què intenta comunicar?

                                                                                                                                   
-Nos transmite que leamos mas estas obras.
-Va dirigido al lector porque es el lector el que lo lee.
-Que la poesia es buena porque nos hace pensar en cosas. 
Al lector de poemes
(Joana Raspall)

Llegeix a poc a poc.
El vers té pes i ales;
endinsa al fons del cor
i forja les sagetes
que vencen temps i espai.
Respira a poc a poc
l’embruix de les paraules,
i fes-te’n un tresor
de ritme i harmonia
que ja no et prendran mai.

No hay comentarios:

Publicar un comentario